LOWKI

Verhaallijn

Als Thorpah in de familie een van de waardevolste strijders is, Lowki, de kleine nakomeling, is de slimste. Geschokt dat het dorp wordt geleid door mensen, voelt hij een grenzeloze minachting voor Brok, zijn grootvader, en erfgenaam van Frozenra die deze toestand heeft geaccepteerd, maar vooral haat hij Tiwi Ld! Oh, ja! Tiwi Ld, de kleine "beschermeling" van de mensen, die "kleine genie" met zijn belachelijke robots! Hij is zijn zelf uitgeroepen dodelijke vijand geworden en Lowki heeft zijn plannen om zich van zijn rivaal te ontdoen vermenigvuldigd. Plannen die altijd mislukten ondanks al zijn pogingen. Maar als gevolg van de ontdekking van Eleanore, is Lowki ervan overtuigd dat het cryoplasma de oplossing is voor al zijn problemen. Een monster ervan, vastgemaakt op een tegen-geleidende scepter van glacioniet zou krachtiger kunnen zijn dan de hamer van Thorpah zelf...


Game Details

: 2015-05-29


: n/a

Change over last 24h

: 0ctz (0,0%)


: 44Vermogen van Lowki:

-3 Levens Teg. Min 2