Sakrohm

Fabuła

"Drżyjcie nędzni grzesznicy!" Tak głoszą słowo Glibon'a Dashra Sakrh - Wielkiej kosmo-istoty będącej źródłem wszystkiego - wyznawcy z Sakrohm, używając iście średniowiecznych metod. Misjonarze ci starają się uzmysłowić rządowi, że uniknięcie wojny z narodami gwiezdnymi możliwe będzie, pod warunkiem, że zostaną spalone wszystkie dzieła science fiction, odzwierciedlające wyraźne poczucie rasizmu wobec Obcych.


Premia

-8 Atak. Przeciw., Min 3

Szczegóły Gry

: n/a


: 70


: 7


: 4

Członkowie klanu