Ulu Watu

Fabuła

Globalne ocieplenie ma destruktywny wpływ na najlepsze miejsca do surfowania - śnieg stał się prawdziwie rzadkim towarem, a fale bywają tak silne, że nie da się po nich surfować... Rozpoczęła się więc walka, aby nakłonić rząd do większej rozwagi wobec środowiska, a już przynajmniej do budowy dodatkowych skateparków.


Premia

Moc +2

Szczegóły Gry

: n/a


: 73


: 5


: 2

Członkowie klanu